• WYKOPY POD FUNDAMENTY

  WYKOPY POD
  FUNDAMENTY

  Oferujemy przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne koło domu i ogrodu, wykopy pod fundamenty i ogrodzenia, przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne zbiorniki. Zaletą minokoparki są małe wymiary, które umożliwiają prace w trudno dostępnych miejscach oraz gumowe gąsienice, nie powodujące zniszczeń terenu.

 • WYKOPY POD PRZYŁĄCZA

  WYKOPY POD
  PRZYŁĄCZA

  Oferujemy wykopy ziemne pod przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energrtyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne. Ponadto wykonujemy drenaże i odwodnienia zabezpieczjące przed nadmiernym gromadzeniem się wody oraz wykopy pod rowy kanalizacyjne i chodniki. Zaletą minikoparki jest jej mała masa, co umożliwia prace na podmokłym terenie oraz skrętne ramię przy kabinie, dzięki czemu możliwe są prace tuż przy budynku.

 • WYKOPY POD GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

  WYKOPY POD GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

  Minikoparką przygotujemy Państwu wykop pod rekuperację, gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła oraz inne urządzenia i przewody umieszczane w gruncie. Ponadto oferujemy wykopy pod oczka wodne, kaskady i inne zbiorniki wodne. Zaletą minikoparki jest duża siła kopiąca koparki przy jej małych wymiarach.