• WYKOPY POD FUNDAMENTY

  WYKOPY POD
  FUNDAMENTY

  Oferujemy przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne koło domu i ogrodu, wykopy pod fundamenty i ogrodzenia, przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne zbiorniki. Zaletą minikoparki są małe wymiary, które umożliwiają prace w trudno dostępnych miejscach oraz gumowe gąsienice, nie powodujące istotnych zniszczeń terenu.

 • WYKOPY POD PRZYŁĄCZA

  PRZYŁĄCZA I SIECI WODOCIĄGOWE

  Oferujemy kompleksowe realizacje w zakresie wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych (zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej), gazowych, światłowodowych czy elektrycznych. Ponadto wykonujemy drenaże i odwodnienia zabezpieczające przed nadmiernym gromadzeniem się wody oraz wykopy pod rowy kanalizacyjne i chodniki. Zaletą minikoparki jest jej mała masa oraz skrętne ramię przy kabinie, co umożliwia prace na podmokłym terenie, czy bezpośrednio przy budynku.

 • WYKOPY POD GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

  WYKOPY POD GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

  Minikoparką przygotujemy Państwu wykop pod rekuperację, gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła oraz inne urządzenia i przewody umieszczane w gruncie. Ponadto oferujemy wykopy pod oczka wodne, kaskady i inne zbiorniki wodne. Zaletą minikoparki jest duża siła kopiąca koparki przy jej małych wymiarach.

 • Telefon:
  +48 530 770 205

 • Roboty Ziemne, Transport Kruszyw
  Usługi minikoparką i miniwywrotką
  Suchy Dwór, gm. Żórawina, m. Wrocław